Promocja marki FELG Dent poprzez udział w branżowym programie promocji IT


Celem projektu jest promocja marki FELG Dent na rynkach zagranicznych dzięki udziałowi w wydarzeniach zaplanowanych w ramach programu promocji IT.


Zaplanowane działania bezpośrednio przyczynią się do rozwoju działalności eksportowej Wnioskodawcy i wzmocnienia jego przewagi konkurencyjnej na rynku międzynarodowym.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych wskaźników rezultatu:Wzrost przychodów z działalności eksportowej przyczyni się do rozwoju firmy Wnioskodawcy - możliwe będzie wdrożenie nowych rozwiązań, spełniających zidentyfikowane oczekiwania.

Pozwoli to uzyskać nowych kontrahentów - zwłaszcza zagranicznych.


Wydatki ogółem: 325 500,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 325 500,00 PLN
Dofinansowanie: 276 675,00 PLN

  • przychodów ze sprzedaży produktów na eksport
  • przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu
  • liczby kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji
Image

Download mobile FELG App

download the FELG mobile app today and manage your clinic straight from your hand

Sign up to our newsletter

Sign up now and never miss a beat! Enter your email address in the form below to subscribe. Your personal information is safe with us and we promise not to share it with third parties.

Providing your e-mail address is tantamount to the willingness to inform you about new offers and news at FELG Clinic, FELG Dent and partners.

FELG Software (Limited Company) was founded to implement the idea of equipping dental, dental and aesthetic medicine practices with an innovative management system. The idea of creating a system, available anytime and anywhere, enabling the control of the network of practices, was based on consultations with specialists.

hi@felg.doctor

VISIT US

CONTACT US:

BOOK A FREE PRESENTATION

Discover the Revolutionary FELG App in Action - Schedule Your Exclusive, Limited-Time Online Presentation Now!

(+1) 8143008882

Icon